Sunday, 30 October 2011

DUNIA  SAINS DAN TEKNOLOGI  TAHUN 1


DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI

GEDUNG ILMU KITA.KANDUNGAN


1.  Benda Hidup Dan Benda Bukan Hidup
2.  Manusia
3.  Haiwan dan Bahagian tubuh haiwan
4.  Cara Pelbagai Haiwan Mengeluarkan Bunyi
5.  Cara Pelbagai Haiwan Bergerak
6.  Tumbuhan dan Bahagian Tumbuhan
7.  Produk Daripada Bahagian-Bahagian  
     Tumbuhan    
8. Timul Dan Tenggelam
9. Reka Bentuk
10. Deria Sentuh 
11. Deria Pendengaran
12. Slide Video
13. Latihan Pengukuhan
14. Kuiz